O nas

Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny zostało powołane przez Miasto Katowice, a jego działalność współfinansowana jest ze środków UNICEF. Jest prowadzone przez Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Śląska – Hufiec Katowice – I Szczep Harcerski im. Obrońców Katowicach. Centrum stanowi realną odpowiedź na kryzys uchodźczy jaki powstał po wybuchu wojny na Ukrainie. Działania Centrum prowadzone są w oparciu o metody i formy specyficzne dla pracy harcerskiej. Swoją ofertę Centrum dedykuje dzieciom, młodzieży i dorosłym – głównie rodzinom ukraińskim, z możliwością udziału w zajęciach rodzin polskich. Aktywne włączanie rodzin ukraińskich w życie codzienne pozwoli na szybsze zaaklimatyzowanie się naszych Gości w nowych warunkach życia, do jakich zmusiła ich ucieczka ze swoich domów na Ukrainie. Oferta edukacyjno-informacyjna zakłada rozwój umiejętności i zainteresowań, w tym między innymi: umiejętności obsługi sprzętu AGD, nauka szycia, pieczenia, robótek ręcznych, wykonywania prac w drewnie i z drewnem, aktywności artystycznych – malarskich, tanecznych, wokalnych, a także nauki gry na różnych instrumentach muzycznych. Ważny obszar tych działań to poznanie miejsca i okolicy, w której obecnie mieszkają, co odbywa się poprzez cykl wycieczek po Katowicach i województwie śląskim. Centrum świadczy także pomoc psychologiczną i prawną, a dla chętnych odbywa się nauka języka ukraińskiego oraz zajęcia ruchowe z fizjoterapeutą. Do dyspozycji uczestników Centrum jest na stałe kawiarenka, biblioteczka z literaturą ukraińską i grami planszowymi dla dzieci oraz kącik zabaw dla malucha.